Regulamin

Przed wynajmem studia proszę o zapoznanie się z treścią regulaminu.

§1

 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym jest Barbara Oleksa NIP: 634-145-44-32 w niniejszym Regulaminie określanym jako: Wynajmujący lub NonameStudio.
 2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

§2

 1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z wyposażeniem studyjnym obejmującym studyjne lampy błyskowe, modyfikatory światła oraz tła fotograficzne.
 2. Sprzęt fotograficzny (aparaty, obiektywy itp.) nie wchodzi w zakres podstawowego wyposażenia studia. Sprzęt ten może zostać wynajęty na życzenie Najemcy, po uzyskaniu zgody Wynajmującego. Wynajmujący ma prawo odmówić wynajęcia sprzętu fotograficznego.

§3

 1. Wyjmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie.
 2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci).
 3. Sprzęt oświetleniowy oraz pozostałe wyposażenie należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci).
 4. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.

§4

 1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszczonego na stronie https://nonamestudio.pl/cennik/
 2. Ceny za wynajem studia pod eventy oraz komercyjne nagrania video ustalane są indywidualnie.
 3. Jednostką rozliczeniową jest pełna godzina zegarowa.
 4. Płatność następuje po zakończeniu wynajmu, kartą lub gotówką w dniu sesji.
 5. Czas wynajmu liczony  jest od godziny potwierdzonej rezerwacją do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu lub opuszczenia studia przez ostatniego uczestnika sesji.
 6. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia (znacznego ubrudzenia lub zniszczenia) tła zgodnie z Cennikiem.
 7. Studio mogą wynająć osoby niepełnoletnie. W takim przypadku opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez Najmującego.
 8. Rezerwacji studia można dokonać telefonicznie lub mailowo. Warunkiem rezerwacji jest wpłata 30% zaliczki z kwoty całego wynajmu.
 9. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy niezwłocznie poinformować Wynajmującego co najmniej dzień przed odwołaniem rezerwacji. W przypadku odwołania rezerwacji do dnia poprzedzającego dzień wynajmu zaliczka może być przeniesiona na poczet rezerwacji w innym dniu. W przypadku odwołania rezerwacji w tym samym dniu należy uiścić całą kwotę, która wynika z zarezerwowanych godzin najmu.

§6

 1. Najemca korzystając z wynajmu oświadcza, że zapoznał się z w/w regulaminem studia.

Cennik wynajmu studia: https://nonamestudio.pl/cennik/

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google